BEBE ANGOL foglalkozások

A „BEBE ANGOL” módszerről

A legtöbb ember fejében az a kép él, hogy a nyelvtanulás kőkemény munka: könyv, füzet, szótárfüzet, unalmas nyelvtani jegyzetek, és kínlódás éveken át. Sokan lediplomázni is azért nem tudnak, mert sok évi nyelvtanulás után sem sikerül letenni a diplomához szükséges középfokú nyelvvizsgát.

Ennek garantáltan elejét vehetjük, ha még időben, kisgyermekkorban elkezdjük az idegen nyelvvel való ismerkedést, amikor a gyerekek még mindenre olyan hihetetlenül fogékonyak! Ráadásul ebben a korban - az írni és olvasni tanulás előtt – még nem befolyásol negatív módon a leírt szöveg, így megalapozható a későbbi közel anyanyelvi szintű kiejtés.

Tudni kell azonban, hogy a 0-7 éves korosztály idegen nyelv tanulása esetén még nem gondolhatunk a hagyományos értelemben vett tanulásra, hanem egy nem-tudatos, természetes folyamatról van szó, amikor is az éneklés, mondókázás, játszás közben észrevétlenül történik az új nyelv elsajátítása, csakúgy, mint az anyanyelv esetében. Nagyon fontos észben tartani, hogy a kisgyermek nem azt csinálja, amit tanul, hanem fordítva: azt tanulja, amit csinál!

BallSleepingRow Your Boat

A „BEBE ANGOL” módszer főbb jellemzői a következők:

cél:

 • ismerkedés az angol nyelvvel
 • felkelteni az érdeklődést az angol iránt
 • megszerettetni az angol nyelvet már kisgyermekkorban
 • nyelvelsajátítás énekeken, mondókákon, a gyermekek életkorának megfelelő játékokon keresztül (nem egy hagyományos értelemben vett tanulás, hanem egy természetes folyamat, mely nem tudatos)
 • a nyelvelsajátítás alapja az utánzás! (ezért fontos a gyakori ismétlés)
 • ingergazdag környezet a látási, hallási, tapintási ingerekkel (hiszen a kisgyermek egyszerre tanul a kezével, szemével, fülével)
 • rengeteg mozgás (nagymozgások + finommotoros egyaránt, mert így az auditív csatornán kívül többféle érzékelési csatornát használunk, ezáltal jobban rögzül a nyelv)

fő eszköz: ZENE!!!

 • a gyerekek imádnak énekelni
 • egy-egy dal még órákkal a foglalkozás után sem megy ki az ember fejéből, miközben észrevétlenül történik az új nyelv ritmusának, szókincsének, nyelvtani szerkezeteinek az elsajátítása
 • a foglalkozásokat színesítik az éneklés során használt hangszerek: gitár, furulya, hegedű, triangulum, cintányér, xilofon, rumbatök, csörgők, stb.
 • változatos témák dalokkal, mondókákkal: pl. számok, színek, állatok, testrészek, hangszerek, stb.
 • a legkisebbeknek a magyar „kerekecske gombocska”, és egyéb ujjátékok angol megfelelői, a höcögtetők, lovagoltatók, sétáltatók, stb.
 • a zene maga a csoda, mely elősegíti mind az értelmi, mind az érzelmi fejlődést
 • kutatások szerint a zenei képességek fejlődése szorosan összefügg a matematikai-logikai képességek fejlődésével, valamint a nyelvtanulási képességekkel
 • Az idegen nyelvvel való ismerkedés, az éneklés, mondókázás, együtt játszás közben nemcsak az „angoltudása” gyarapszik a gyermeknek, hanem fejlődik az egész személyisége

lényeg: a gyerekek nagyon élvezzék!!!

A „BEBE ANGOL” lényege tehát, hogy a sok énekléssel, mondókázással, együtt játszással, mozgással élvezetes elfoglaltságot biztosítsunk a gyermeknek már egészen kicsi, akár már 10-12 hónapos korától kezdve. Ilyen módon, a kisgyermekek minden magyarázat nélkül játszva képesek elsajátítani az idegen nyelvet, és ez képezi majd később (úgy 9-10 éves kortól) a tudatos nyelvtanulás alapjait. Vagyis a korai kisgyermekkori nyelvtanulás alapozó funkciója óriási jelentőségű.

hegedű

BEBE baba-mama angol (1-3 éveseknek)

A legkisebbeknek szóló foglalkozások nem szólnak másról, csakis együtt éneklésről, mondókázásról, hiszen ez a korosztály az anyanyelvét is még csak most tanulja. Itt még egyáltalán nem várható el, hogy a gyerekek bármit is „produkáljanak” angolul. A cél itt az ismerkedés az idegen nyelv ritmusával, hangzásával.

Minél kisebb egy gyermek, annál fontosabb az állandóság, mivel számukra ez jelenti a biztonságot. Éppen ezért a BEBE baba-mama foglalkozásokon rengeteg az ismétlés, a foglalkozásoknak van egy állandó kerete, ami minden egyes alkalommal ugyanaz. Egy-egy foglalkozás 30 percig tart, és hetente egy alkalommal találkozunk.

Az éneklés és a mondókázás közben természetesen itt is számos látási és tapintási ingerrel találkozik a gyermek a hallási ingeren kívül. Segédeszközöket használunk (képeket, bábokat, tárgyakat, stb.), van, amikor hangszeri kíséret társul a dalokhoz (xilofon, gitár, triangulum), és van olyan is, amikor a magyar „csiklandozós” „Kerekecske gombocska”, vagy éppen a „höcögtető-döcögtető” „Gyí, paci, paripa” angol társa ismerhető fel, amit természetesen az anyukák együtt játszanak a saját babájukkal.

Az édesanya így szem- és fültanúja lehet annak a bámulatos folyamatnak, ahogy az egészen pici gyermek angoltudása gyarapszik hétről hétre, miközben önfeledten játszik, és élvezi az angoltanulást.

Horsey Horsey

BEBE ovisangol (3-7 éveseknek)

A „BEBE baba-mama angol” foglalkozásokra járás ugyan nagy előnye, de nem előfeltétele a „BEBE ovisangol” foglalkozásokon való részvételnek. A foglalkozások fő alkotórésze itt is a sok dal és mondóka, de a bölcsis korosztályhoz képest a fő eltérések a következők:

 • a zenés angol foglalkozásokat egyre több játék tarkítja, hogy legyen lehetőség a dalolás, mondókázás során szerzett ismeretek elmélyítésére
 • míg a bölcsiseknél még elsősorban az anya-gyermek kapcsolatra építünk, az ovisokkal viszont már nagyszerűen lehet körjátékokat is játszani
 • szülői részvétel kezdetben ugyan ajánlott (4-5 éves korig), de nem kötelező (a szülői jelenlét előnye, hogy ezáltal a szülők is tanulják a dalokat, mondókákat, ami segíti, hogy az otthon adódó spontán helyzeteket ki lehessen használni gyakorlásra, de persze, csak ha a gyermeknek van hozzá kedve!)

Körjáték az ovisokkal

Minden esetben, legyen az „BEBE baba-mama angol”, vagy „BEBE ovisangol”, a fő célunk az, hogy a gyerekek nagyon élvezzék a foglalkozásokat, és érezzék, hogy ...

... nyelvet tanulni csudajó dolog!


Ez az oldal DRUPAL rendszert használ
Címlap Back To Top